TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ

TURKISH ASSOCAIATION OF THE DEAF

Dernek üyelerine yapılan sosyal yardımlar, Genel Kurul’da alınan karara ve Genel Kurul’da tespit edilerek Divan Tutanağı’na geçirilen bütçe planlaması doğrultusunda, Yönetim Kurulu karar alır ve Karar defterine işlenir. Sosyal Yardımlar, üyenin başvurması halinde, Yönetim Kurulu karar alır ve Karar defterine işlenir. Üyenin başvurması ve Sosyal yardım konusunun işlem tarihinden itibaren 3 ayı geçmemek şartı ile üyeye ödenir.

a-) Evlenme Yardımı: Evlilik Cüzdanı fotokopisi şart ile.

b-) Doğum Yardımı: Doğum Belgesi şartı ile.

c-) Sünnet Yardımı: Sünnet Davetiyesi şartı ile.

d-) Vefat Yardımı: Ölüm Belgesi şartı ile dernek üyemizin sadece 1.derece yakını olan (Anne, Baba, Eş ve çocuklar) aile bireyleri.

e-) Eğitim Yardımı: Her yıl olmak üzere bir defaya mahsus ilköğretim, ortaöğretim ve lise okul belgesi ve sağlık kurulu raporu sahibi ve işitme engelli olması şartı ile.

f-) Burs Yardımı: Her yıl olmak üzere bir defaya mahsus, sadece örgün eğitimde ve devlet üniversitesinde okuyup öğrenci belgesi ve sağlık kurulu raporu sahibi ve işitme engelli olması şartı ile.

g-) Sağlık Yardımı: Başvuran üyenin Muayene ve ilaç yardımı, faturalandırılmış reçetenin bedelinin güncel Asgari Ücreti geçmesi durumunda, fatura ve reçete şartı ile karşılanmasına,

h-) Gözlük Yardımı: Başvuran üyenin gözlüğü faturalandırılmış ise bedelinin güncel Asgari Ücreti geçmesi durumunda, fatura ve reçete şartı ile 3 (üç) yılda bir defa karşılanmasına,

i-) İşitme Cihaz Yardımı: Başvuran üyeler 5 (beş) senede 1 (Bir) defa yararlanabilecek olup; İşitme Cihazı fatura bedelinin güncel Asgari Ücreti geçmesi durumunda, fatura ve reçete şartı ile karşılanmasına,

j-) Yakacak Yardımı: Doğalgaz kullanılmaması şartı ile, senede bir defaya mahsus, dilekçe ile başvurulması halinde nakdi yardımı yapılması.

k-) Fakirlik Aylık Yardımı: 65 yaş üstü ve sosyal güvencesi olmayan üyeye, Fakirlik Belgesi getirmesi şartı ile,  3 (üç) ayda 1 (bir) fakirlik yardımı verilmesine

I-) Askerlik Yardımı: Bedelsiz askere gidecekler için askerlik celp belgesinin ibrazı şartı ile.

× Whatsapp'a Ulaşın