TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ

TURKISH ASSOCAIATION OF THE DEAF

KONGRE İLANI DUYURU

           Türkiye İşitme Engelliler Derneğimiz Olağanüstü Genel Kurulu Kongresi yapılacağından dolayı 12 Haziran 2022 tarihinde ve Saat 10.00’da Türkiye İşitme Engelliler Derneği Lokalimizde gerçekleştirilecektir. Adres: Mecidiyeköy Mah. Latilokum Sk. No:9 Kat:1 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.


          Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 19 Haziran 2022 tarih ve Saat 10.00’da Türkiye İşitme Engelliler Derneği Lokalimizde gerçekleştirilecektir. Adres: Mecidiyeköy Mah. Latilokum Sk. No:9 Kat:1 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır. çoğunluk bakılmaksızın aşağıdaki gündem dâhilinde yapılacaktır.
    

      GÜNDEM
1.    Açılış ve Yoklama    
2.    Divan Heyeti Seçimi ve Saygı Duruşu
3.    Tüzük Değişikliği (Noksanlıkların/Eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi)
4.    Kapanış

Ek:  Kongre İlanı Duyuru Yazısı