TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ

TURKISH ASSOCAIATION OF THE DEAF

27 Mart 2015 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik uygulama ve Denetleme daire Başkanı Hamza ALTINTAŞ tarafından kabul edilerek makamında Derneğimiz temsilen Başkan Ali İsmet ÖNER ve Yasin YİĞİT olarak ziyarette bulunduk.

Ziyaretimizin nedeni Türkiye Genelinde yaşayan İşitme Engeli Bireylerimizin Motosiklet Ehliyetleri ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek çözüm bulunması ;

Bu bağlamda ,

Şöyle ki, ilgi (b) yönetmeliğin 75. Maddesinde “-“H” Sınıfı Sürücü Belgesi (Hasta ve sakatların kullanabileceği şekilde özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacaklar için)” ifadesi ile H Sınıfı sürücü belgesinin, otomobil ve motosiklet sınıfları için iki ayrı türünün olduğu açıkça ifade edilmiştir. Öte yandan, ilgi (c) yönetmeliğin 7. Maddesinin “e” ve “f” bentlerinde H Sınıfı sürücü belgesi açık bir ifadeyle iki türe ayrılmış; H Sınıfı (Motosiklet) ve H Sınıfı (Otomobil) türleri için sürücü adaylarının alması gereken direksiyon eğitim ders saatleri ayrı ayrı şekilde ifade edilmiştir. Fakat, sürücü adaylarında aranılan sağlık şartlarını düzenleyen ilgi (d) yönetmeliğin hiçbir bölümünde, H Sınıfı sürücü belgesi otomobil ve motosiklet olarak ayrı ayrı ifade edilmemiş, tüm hükümler sanki H Sınıfı sürücü belgesi tek bir belgeymiş gibi genel olarak kullanılmıştır. Dolayısı ile H Sınıfı (Motosiklet) türü bir sürücü belgesi almak isteyen bir engelli, H Sınıfı (Otomobil) belgesi almak isteyen bir engelli ile aynı kategoride değerlendirilmektedir. Bu nedenledir ki H Sınıfı (Motosiklet) almak için sağlık kuruluşlarına müracaat eden adayların raporlarına ‘’H (motosiklet) sınıfı sürücü belgesi alabilir’’ yazılmakta ve sürücü belgesi almalarında bir sakınca görülmemektedir. Son zamanlarda yaşandığı ve görüldüğü gibi uygulamada farklı yorumlama ve uygulamalara sebebiyet verildiği gibi farklı çeşit engeli bulunan ve aslında farklı sınıfı engelli türü sürücü belgesi almak isteyen engelli bireyler aynı kategoride adaletsiz bir şekilde değerlendirildiği,

Yaşanan ve bundan böyle yaşanması muhtemel bu yanlış uygulamanın ve kavram kargaşasının giderilerek, engellilere yaşatılan bu mağduriyetten kaynaklanan vicdani rahatsızlığa son verilmesi ise gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi hususunda,

faklı mevzuat hükümleri arasındaki çelişkilerden dolayı engelli vatandaşlarımızın ciddi bir mağduriyet yaşadığı anlatılmıştır. Oysaki gerek devletimizin, gerekse hükümetimizin engellilerin topluma entegre olabilmesi için uyguladığı politika gereği, son yıllarda üst üste mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilirken, mevcut mevzuat hükümleri sebebiyle işitme engelli vatandaşlarımızın mağdur edilmeleri hem uluslar arası insan haklarına, hem de sosyal devlet anlayışına aykırı bir uygulama olduğu anlatılmıştır.

Uygulamada farklı yorumlama ve uygulamalara sebebiyet verildiği gibi farklı çeşit engeli bulunan ve aslında farklı sınıfı engelli türü sürücü belgesi almak isteyen engelli bireyler aynı kategoride adaletsiz bir şekilde değerlendirildiği ve Yaşanan ve bundan böyle yaşanması muhtemel bu yanlış uygulamanın ve kavram kargaşasının giderilerek, engellilere yaşatılan bu mağduriyetten kaynaklanan vicdani rahatsızlığa son verilmesi ise gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi hususunu dile getirmiştir.

Derneğimiz adına yapılan karşılıklı görüşme ve anlatımlar sonucu Sayın Hamza ALTINTAŞ’ ın Türkiye’de yaşayan tüm işitme engellileri düşündükleri ve onlar için her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirerek, Karayolları Trafik Yönetmeliği Yayınlandıktan sonra Sürücü Adayları ve Sürücülerde aranacak Sağlık şartları ve muayenelere dair Yönetmelikte değişiklik yapılarak 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Motosiklet Ehliyeti almak isteyen işitme engelli bireyler alması hedefleniyor. Demiştir.

Bu müjdeli ve sevindirici görüşme sonucu teşekkür ederek Makamdan ayrıldık.