Sosyal Yardımlar

a-) Evlenme Yardımı – (Evlilik Cüzdanı Fotokopisi şart ile) 250,00 TL (İkiyüzellilira)

b-) Doğum Yardımı – (Doğum Belgesi şartı ile) 250,00 TL (İkiyüzellilira)

c-) Sünnet Yardımı – (Sünnet Davetiyesi şartı ile) 250,00 TL (İkiyüzellilira)

d-) Vefat Yardımı – (Ölüm Belgesi şartı ile) 250,00 TL (İkiyüzellilira)

e-) Eğitim Yardımı – (Her yıl olmak üzere 1 defaya mahsus ilk Öğretim ve Lise Okul Belgesi, Sağlık Kurulu Raporu ve işitme engelli olması şartı ile) 250,00 TL (İkiyüzellilira)

f-) Burs Yardımı – (Her yıl olmak üzere bir defaya mahsus, Sadece Gündüz Devlet Üniversitesinde Okuyan Öğrenci Belgesi, Sağlık Kurulu Raporu ve işitme engelli olması şartı ile) 1.000,00 TL (Binlira)

g-) Sağlık Yardımı – (Muayene ve ilaç yardım faturalandırılmış reçetenin % 20 oranı’nın verilmesi)

h-)Gözlük Yardımı – (Gözlük faturalandırılmış reçetenin % 20 oranı’nın verilmesi)

i-)İşitme Cihaz Yardımı – (İşitme Cihazı faturalandırılmış % 20 oranı’nın verilmesi)

j-)Yakacak Yardımı – (Doğalgaz kullanılmaması şartı ile bir defaya mahsus olmak üzere, 40 torba kömür veya odun faturalandırılmış şartı ile)

k-)Fakirlik Aylık Yardımı – ( 55 yaş üstü ve sosyal güvencesi olmayan üyeye 3 (üç) ayda 1 (bir) fakirlik yardımı verilmesi) 350,00 TL (Üçyüzellilira)

l-) Askerlik Yardımı – (Bedelsiz askere giden ve Askerlik bildiri belgesi ibrazı şartı) 250,00 TL (İkiyüzellilira)